RSS

Monthly Archives: октомври 2015

Премиера на „Първи и последни стихотворения” в НДК

На 21 октомври 2015 г. от 18.00 ч. в зала 4 на НДК се състоя представяне и разговор за книгата „Първи и последни стихотворения”. Сборникът е третото издание от Колекция „Неиздадените” на издателство „Кралица Маб“ и Департамент „Нова българистика” на НБУ. За него говорехаМомент от премиерата Михаил Неделчев и Младен Влашки. Пламен Дойнов в ролята си на съставител на книгата и водещ на вечерта в началото на този проникновен разговор, изпъстрен от припомнени срещи с поета Николай Кънчев и неговите публикации предложи сборникът да се чете не като стихосбирка от Николай Кънчев, а като архивни документи, тъй като за подбора на тези стихотворения липсва окончателната авторова воля на поета.

Книгата побира лирически текстове, писани и публикувани от Николай Кънчев между 1959 и 1965 г. и невключвани в негова авторска книга, както и последните му, предсмъртни стихотворения, записани в неговия компютър, но останали непубликувани в отделно издание, поради внезапната му кончина на 9 октомври 2007 г. Това е начално-финалната рамка на Николай-Кънчевото творчество, в която се експонира един от отговорите на ключовото литературноисторическо питане: Как, въпреки общите начала за дебютантите от края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ век, българската поезия поема и по други, алтернативни посоки, към една от които води написаното от Николай Кънчев?

Корица на „Първи и последни стихотворения”

Advertisements
 
Вашият коментар

Posted by на 23/10/2015 in Uncategorized